Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Hầu hết các khuyến cáo nông nghiệp của các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh đều dựa trên cơ sở về địa giới hành chính và các thông tin dự báo thời tiết, khí hậu ở cấp vùng hoặc cấp tỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế, các yếu tố khí hậu biến động không đồng nhất giữa các vùng trong cùng một địa giới vì chúng phụ thuộc nhiều vào các điều kiện tự nhiên như độ cao, địa hình, thảm thực vật. Tương tự như vậy, huyện Kỳ Anh, một huyện ven biển của tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam, từ trước tới nay chưa có bản đồ phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng dựa trên các cơ sở dữ liệu về đặc điểm tự nhiên như khí hậu, địa hình, độ cao. Mặt khác, người dân huyện Kỳ Anh lại luôn phải đối mặt với các sự kiện thời tiết cực đoan như lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán kéo dài nhiều tháng trong mùa khô, rét đậm, rét hại trong mùa đông và gió Tây khô nóng trong mùa hè. Các sự kiện thời tiết cực đoan này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp hay sinh kế của người dân địa phương. Vì thế, việc phân vùng khí hậu cũng như đánh giá sự phù hợp của các lọai cây trồng với các tiểu vùng khí hậu trong huyện là rất cần thiết. Báo cáo này sẽ trình bày (1) phương pháp và (2) kết quả của việc nghiên cứu, lập bản đồ phân vùng khí hậu và (3) kết quả đánh giá sự phù hợp của một số loại cây với điều kiện tự nhiên của huyện Kỳ Anh để giúp các cán bộ địa phương chỉ đạo sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tránh được các rủi ro về khí hậu và phát huy tối đa lợi thế của địa phương.
Working paper

Publié en

2019-01-10

Auteurs

  • Nguyen Huu Quyen
  • Simelton, Elisabeth
  • Bui Tan Yen
  • Duong Van Kham
  • Le Thị Thao
  • Le Thị Tam
  • Nguyen Duc Trung

Régions

Citation correcte

Nguyễn HQ, Simelton E, Bùi TY, Dương VK, Lê TT, Lê TT, Nguyễn DT. 2019. Phân vùng khí hậu và đánh giá sự phù hợp của cây trồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Báo cáo hoạt động số 253. Wageningen, Hà Lan: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS).

Series/Report No.

CCAFS Working Paper;253