Sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính gắn tái cơ cấu ngành lúa gạo

Sáng ngày 01/12/2017 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chương trình CCAFS Đông Nam Á tổ chức Hội thảo tham vấn “Sản xuất lúa phát thải thấp - cơ hội đầu tư” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học cùng một số doanh nghiệp. Hội thảo đã kết luận những phương án đầu tư cho giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp cần phải được xem xét một cách thận trọng và huy động được sự tham gia của khối doanh nghiệp trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang nỗ lực tái cơ cấu sản xuất, tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, tăng tính cạnh tranh phát triển bền vững.

From Sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính gắn tái cơ cấu ngành lúa gạo