Download Now! Actions to Transform Food Systems under Climate Change

8 Hakbang sa Pagtatatag ng Climate-Smart na Pook (CSP)

Ang babasahin ay naglalahad tungkol sa walong hakbang sa pagtatatag ng Climate-Smart na Pook (CSP) (o Climate-Smart Village). Ang walong hakbang ay: ipaliwanag ang layunin at sakop ng itatayong CSP; tukuyin ang mga panganib na dala ng nagbabagong klima (climate risk) sa lugar kung saan itatayo ang CSP; maghanap ng potensyal na CSP sa isang maliit ng lupain; konsultahin ang mga kalahok sa pagtatayo ng mga CSP; suriin ang mga pinagpipiliang CSA; bumuo ng portfolio; palawigin ang saklaw ng itatayong CSP; at subaybayan at suriin ang pagtanggap sa CSP at ang mga lalabas na resulta sa pagtatatag nito
Brief

Published on

2020-07-27

Author(s)

  • Sebastian, Leocadio
  • Gonsalves, Julian
  • Bernardo, Eisen Bernard

Publisher

CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security

Citation

Sebastian L, Gonsalves J, Bernardo EB. 2020. 8 Hakbang sa Pagtatatag ng Climate-Smart na Pook (CSP). Wageningen, the Netherlands: CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS).