Biện pháp thích ứng cho hệ thống canh tác dựa trên lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Báo cáo đánh giá

Báo cáo này nêu bật kết quả của các cuộc họp tham vấn và các chuyến thực địa do Cục Trồng trọt và Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực tại Đông Nam Á phối hợp với năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An và Trà Vinh thực hiện. Các cuộc họp tập trung thảo luận về tiến độ thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu của các tỉnh, các phương án nhằm giảm bớt rủi ro, sản xuất, chuyển đổi và quản lý cây trồng và việc thực hiện theo chỉ thị trong các thông tư, chỉ thị và quyết định, đặc biệt là Quyết định số 1915/QĐ-BNH-KH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành phê duyệt Đề án phát triển sản xuất lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu. Báo cáo đánh giá này đồng thời xem xét nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của khu vực như việc dự báo các rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, dự báo giá nông sản trên thị trường khu vực và thế giới, thiếu liên kết giữa nông dân và thị trường tiềm năng, thiếu kiến thức và kỹ năng về trồng các loại cây trồng mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và tự ý phá vỡ các đề án chính phủ, các quy hoạch của tỉnh khi thay đổi hệ thống trồng trọt, và đầu tư nhiều hơn vào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp so với các công việc khác. Báo cáo này cũng chỉ ra được tầm quan trọng của đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp trên toàn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long để chỉ đạo và định hướng các hành động cho các tỉnh. Các bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng liên quan đến khí hậu (CS MAP) áp dụng cho năm tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long rất có giá trị trong việc quy hoạch cơ cấu mùa vụ và xác định lịch gieo trồng của các vụ lúa.
Working paper

Published on

2018-12-01

Author(s)

  • Bong, Bui Ba
  • Nguyen Hong Son
  • Bo,Nguyen Van
  • Tung, Le Thanh
  • Tu, Trinh Quang
  • Toan, To Quang
  • Sebastian, Leocadio S.
  • Yen, Bui Tan
  • Trung, Nguyen Duc
  • Labios, Romeo

Citation

Bổng BB, Bộ NV, Sơn NH, Tùng LT, Tú TQ, Toản TQ, Yên BT, Trung ND, Labios RV, Sebastian LS. 2018. Biện pháp thích ứng cho hệ thống canh tác dựa trên lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Báo cáo đánh giá. Báo cáo hoạt động số 245 CCAFS. Wageningen, Hà Lan: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS).

Series/Report No.

CCAFS Working Paper;245