Download Now! Actions to Transform Food Systems under Climate Change

Khuyến nghị nông nghiệp và kinh nghiệm của nông dân thôn Mỹ Lợi và cán bộ nông nghiệp Hà Tĩnh trong thời gian tham gia dự án ACIS từ 2015-2018

Áp phích này đưa ra các khuyến nghị và kinh nghiệm chung của người dân Làng Nông thuận thiên Mỹ Lợi và cán bộ liên quan đến sản xuất Nông-Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình tham gia dự án “Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp (ACIS) cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á” từ năm 2015-2018. Áp phích cung cấp thông tin khuyến nghị về việc lựa chọn loại cây trồng, thời gian gieo trồng cũng như lựa chọn cách chăm sóc và quản lý cây trồng khi gặp các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, nắng nóng, mưa lớn, lũ lụt, bão và rét rậm, rét hại. Áp phích này cũng bao gồm khuyến nghị cho một số hệ thống canh tác như độc canh, xen canh, luân canh, nông lâm kết hợp và vật nuôi. Ngoài ra, bảng tham khảo về sự khả năng chống chịu/ sự phù hợp của một số loại cây trồng với các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng được trình bày trong áp phích này.
Poster

Published on

2018-12-18

Author(s)

  • Le Thi Tam
  • Simelton, Elisabeth
  • Le Dinh Hoa
  • Le Thi Thao
  • Duong Minh Tuan

Downloads

Citation

Le TT, Simelton E,le DH, Le TT, Duong MT. 2018. Khuyến nghị nông nghiệp và kinh nghiệm của nông dân thôn Mỹ Lợi và cán bộ nông nghiệp Hà Tĩnh trong thời gian tham gia dự án ACIS từ 2015-2018. Wageningen, Hà Lan: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS).