Sổ Tay Hướng Dẫn Đo Phát Thải Khí Nhà Kính Trong Canh Tác Lúa

Theo kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK) năm 2014 của Việt Nam cho thấy lượng KNK trong sản xuất nông nghiệp năm 2010 là 88,3 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm tỉ lệ 33,2% trong tổng lượng phát thải KNK Quốc gia, trong đó canh tác lúa nước phát thải 44,8 triệu tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 51% tổng lượng phát thải của ngành nông nghiệp (MONRE, 2014). Do vậy, tính toán phát thải KNK từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xác định cơ cấu phát thải và đề xuất các biện pháp giảm phát thải KNK. Hiện nay, hầu hết các hoạt động đo đạc, kiểm kê KNK ngành nông nghiệp vẫn còn dựa chủ yếu vào hướng dẫn từ các tài liệu tham khảo nước ngoài, chưa có hướng dẫn chính thức của cơ quan quản lý ngành về phương pháp đo đạc và tính toán. Điều này khiến cho các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực hiện công tác đo đạc KNK gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. Do đó, cuốn Sổ tay này sẽ trình bày kết quả chuẩn hóa phương pháp lấy mẫu, dụng cụ lấy mẫu, phân tích, tính toán phát thải KNK, là tài liệu tham khảo kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu và nhà quản lý liên quan đến hoạt động đo đạc, tính toán và kiểm kê phát thải KNK trong canh tác lúa. Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV), hỗ trợ thực hiện kiểm kê quốc gia và xây dựng các hoạt động giảm nhẹ phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) của Việt Nam. Trong quá trình biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhận được các ý kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, chuyên gia và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu, kiểm kê phát thải KNK trong canh tác lúa nước. Sổ tay này là kết quả của các đề tài nghiên cứu, dự án và nhiệm vụ môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Viện môi trường nông nghiệp thực hiện năm 2016. Sổ tay này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4831/QĐ-BNNKHCN ngày 22 tháng 11 năm 2016. Mặc dù ban biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng do nội dung đa dạng nên không thể tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để cuốn Sổ tay hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn./. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Brief

Published on

2016-11-22

Author(s)

  • Government of Vietnam

Downloads

Publisher

Ministry of Agriculture and Rural Development

Citation

Government of Việt Nam. 2016. Sổ Tay Hướng Dẫn Đo Phát Thải Khí Nhà Kính Trong Canh Tác Lúa. Ministry of Agriculture and Rural Development.