Tính dễ bị tổn thương do khí hậu Đánh giá có sự tham gia tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá tính dễ bị tổn thương thực hiện trong khuôn khổ dự án "Tạo cơ sở bằng chứng cho nhân rộng thích ứng tại địa phương qua Nông nghiệp Thông minh với Khí hậu" do Nhóm các Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế CGIAR tài trợ thông qua Chương trình Nghiên cứu về Nông nghiệp, An ninh Lương thực, Biến đổi Khí hậu (CCAFS). Báo cáo này bao gồm đánh giá tại điểm dự án Thôn bản thông minh với khí hậu (CSV) thuộc thôn Mỹ Lợi, Việt Nam. Một nghiên cứu tương tự được tiến hành tại các điểm dự án ở Phi-lip-pin. Mục đích chính của bài viết này là tài liệu hóa bằng chứng về sự trải qua, các tác động và tính dễ bị tổn thương. Các kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp thông tin tới các dự án về CSV khác trong chương trình CCAFS và sẽ được cập nhật liên tục trong suốt thời gian thực hiện dự án.
Working paper

Published on

2017-11-30

Author(s)

  • Simelton, Elisabeth
  • Hai, Le Van
  • Tuan, Duong Minh
  • Le Dinh Hoa

Citation

Simelton E et al. 2017. Tính dễ bị tổn thương do khí hậu: Đánh giá có sự tham gia tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Báo cáo kỹ thuật CCAFS số. 216. Wageningen, Hà Lan: Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS).

Series/Report No.

CCAFS Working Paper;216