Publicaciones

Tài liệu kỹ thuật Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Cùng xây dựng và phổ biến tư vấn nông vụ địa phương dựa trên thông tin thời tiết khí hậu: kinh nghiệm thí điểm ở vùng Đồ

Publicado en
 
by

Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật này được xây dựng trong khuôn khổ đề án thí điểm “Chuyển đổi hệ thống canh tác ứng phó với biến đổi khí hậu (Tranforming farming system under climate change) được thực hiện tại các xã Hòa Chánh (U Minh Thượng – Kiên Giang), Tân Phước (Gò Công Đông – Tiền Giang) và An Mỹ (Kế Sách – Sóc Trăng) năm 2020. Phần một của tài liệu cung cấp các chỉ dẫn chi tiết để cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã có thể triển khai phương pháp CS-MAP tại địa phương mình, với nền tảng cơ bản là phương pháp lập bản đồ có sự tham gia. Phần hai của cuốn tài liệu kỹ thuật này cung cấp một số khái niệm liên quan tới dịch vụ khí hậu trong nông nghiệp, các bước triển khai xây dựng và phổ biến tư vấn nông vụ địa phương dựa trên thông tin thời tiết, khí hậu và một số phản hồi sau khi thực hiện thí điểm trong vụ Đông Xuân 2020-2021 tại ĐBSCL.

Citación

CCAFS, Alliance Bioversity International and CIAT. 2021. Tài liệu kỹ thuật Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu (CS-MAP) vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Cùng xây dựng và phổ biến tư vấn nông vụ địa phương dựa trên thông tin thời tiết khí hậu: kinh nghiệm thí điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hà Nội, Việt Nam: Chương trình nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực (CCAFS).

Authors

  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
  • Alliance of Bioversity International and CIAT