Publicaciones

Tập bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa và hoa màu ngắn ngày vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Publicado en
 
by

Tập bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ” trình bày nguy cơ thiếu nước sản xuất đối với lúa và hoa màu ngắn ngày dưới tác động của 3 kịch bản nguồn nước khác nhau, và lịch thời vụ điều chỉnh giúp tận dụng tối đa nguồn nước đối với 12 tỉnh vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Tập bản đồ được xây dựng năm 2020, kết hợp giữa phương pháp thống kê, mô hình hóa và lập bản đồ có sự tham gia, do Cục Trồng trọt phối hợp với Chương trình CCAFS Đông Nam Á, Liên minh Tổ chức đa dạng sinh học Quốc tế và CIAT chủ trì, Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị thực hiện.

Citación

Cục Trồng trọt, CCAFS, Viện Quy hoạch thủy lợi. 2021. Tập bản đồ nguy cơ thiếu nước và lịch thời vụ thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa và hoa màu ngắn ngày vùng Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực Đông Nam Á. Hà Nội. Việt Nam.

Authors

  • Department of Crop Production, Vietnam
  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
  • Institute of Water Resources Planning, Vietnam