Publications

Tập bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Publiés
 
by

Tập bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” trình bày nguy cơ liên quan đến khí hậu tác động đến sản xuất lúa và kế hoạch thích ứng tương ứng của 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các loại rủi ro bao gồm rủi ro hạn hán- xâm nhập mặn và rủi ro ngập – lũ đối với sản xuất lúa. Các kế hoạch thích ứng chủ yếu là các biện pháp phi công trình như thay đổi lịch thời vụ và cơ cấu giống. Tập bản đồ được xây dựng năm 2017, cập nhật đến năm 2020 bằng phương pháp lập bản đồ có sự tham gia, do Cục Trồng trọt phối hợp với Chương trình CCAFS Đông Nam Á chủ trì, thực hiện với sự tham gia của các đối tác địa phương tại 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sự hỗ trợ của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

Citation

Cục Trồng trọt, CCAFS, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. 2021. Tập bản đồ rủi ro và Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hà Nội. Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực Đông Nam Á.

Authors

  • Department of Crop Production, Vietnam
  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
  • Southern Institute of Water Resources Research
  • Institute of Water Resources Planning, Vietnam