Publications

Kế hoạch nhân rộng mô hình “Chuyển đổi canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu” tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (dự thảo)

Publiés
 
by

Đề án thí điểm mô hình "Chuyển đổi canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu" được thực hiện trong năm 2020 và 2021 tại 3 xã An Mỹ (Kế Sách - Sóc Trăng), Hòa Chánh (U Minh Thượng – Kiên Giang) bao gồm hai hợp phần: i) xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro khí hậu (nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn), kế hoạch thích ứng tương ứng cho canh tác lúa (Bản đồ CS-MAP), và ii) xây dựng và phổ biến Bản tin thời tiết nông vụ thời hạn mùa và 10 ngày. Sau 1 năm triển khai và rút kinh nghiệm, tài liệu này đề xuất kế hoạch để chỉnh sửa, bổ sung cho mô hình thí điểm nhằm nhân rộng ra các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Citation

Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, CCAFS, CIAT. 2021. Kế hoạch nhân rộng mô hình “Chuyển đổi canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu” tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (dự thảo). Hà Nội, Việt Nam: Chương trình nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực.

Authors

  • Department of Crop Production, Vietnam
  • National Agriculture Extension Center, Vietnam
  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
  • Alliance of Bioversity International and CIAT