Publications

Tập bản đồ rủi ro thiếu nước phục vụ sản xuất cho cây trồng lâu năm khu vực miền núi Bắc bộ: Nghiên cứu thí điểm tại huyện Mai Sơn (Sơn La) và huyện Cao Phong (Hòa Bình)

Publiés
 
by

“Tập bản đồ rủi ro thiếu nước phục vụ sản xuất cho cây trồng lâu năm khu vực miền núi Bắc bộ: Nghiên cứu thí điểm tại huyện Mai Sơn (Sơn La) và huyện Cao Phong (Hòa Bình)” là sản phẩm của nghiên cứu thí điểm ứng dụng phương pháp CS-MAP cho cây ăn quả, trong đó kết hợp giữa phương pháp thống kê, mô hình hóa, viễn thám và lập bản đồ có sự tham gia. Tập bản đồ trình bày chi tiết về dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bước đầu, ưu điểm, nhược điểm và định hướng nghiên cứu trong tương lai cho cây trồng lâu năm. Nghiên cứu này được tiến hành năm 2021, do Cục Trồng trọt phối hợp với Chương trình CCAFS Đông Nam Á chủ trì, Viện Quy hoạch Thủy lợi là đơn vị thực hiện.

Citation

Cục Trồng trọt, CCAFS, Viện Quy hoạch Thủy lợi. 2021. Tập bản đồ rủi ro thiếu nước phục vụ sản xuất cho cây trồng lâu năm khu vực miền núi Bắc bộ: Nghiên cứu thí điểm tại huyện Mai Sơn (Sơn La) và huyện Cao Phong (Hòa Bình). Hà Nội. Việt Nam: Chương trình Nghiên cứu CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh lương thực Đông Nam Á.

Authors

  • Department of Crop Production, Vietnam
  • Institute of Water Resources Planning, Vietnam
  • CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security